Rabu, 2 Januari 2013

LENCANA SMKSKISIMBOL


BUKU : Melambangkan kesuburan ilmu yang sentiasa berkembang.


RODA : Melambangkan rukun iman serta melambangkan kemajuan sains dan teknologi yang perlu diterokai.


POKOK JATI : Melambangkan jati diri pelajar yang keteguhan seimbang dari jasmani, emosi, rohani dan intelek.
WARNA


KUNING : Kebesaran Tuhan dan ketaatan kepada raja dan pemimpin


HIJAU : Kecintaan terhadap kehidupan yang amandan pemupukan perpaduan antara kaum.


MERAH : Keberanian , ketekunan dan kesungguhan untuk mencapai kecemerlangan.
UNGKAPAN

BERUSAHA : Rajin, bekerja keras dan bersemangat kuat untuk mencapai matlamat.


BERILMU : Tekun mencari ilmu dan mencintainya dalam usaha menjadi insan yangcemerlang


BERJASA : Pendidikan dengan kesedaran bahawa pembentukan Insan akhirnya